Selge på Auksjon

Ved å selge antikviteter og kunst på våre auksjoner når du et stort og kjøpekraftig publikum. Alle objekter beskrives nøye, og foto av hvert objekt legges ut i vår katalog på våre nettsider.

Verdivurdering og innlevering

Christiania vurderer kostnadsfritt de objektene du vurderer å selge hos oss. Etter en verdivurdering leverer du objektet inn for salg. Har du en stor innlevering med mange objekter anbefaler vi at du gjør en avtale med oss på forhånd, så vi kan sette av god tid til deg når du kommer.

Kontrakt og vilkår

Når du bestemmer deg for å selge og leverer ditt objekt til oss, skriver vi en salgskontrakt som inkluderer vår vurdering og vilkår. Våre eksperter beskriver og setter verdi på objektet. Prisantydningen er en markedsjusterte verdsettelsen før auksjon og en veiledning for kjøperen. Vi blir enig med deg om en minstepris, som er den laveste prisen objektet kan selges for. Christiania forbeholder seg retten til å bestemme hvilken auksjon gjenstanden skal selges på, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Innleverer garanterer å være rette eier av objektet eller ha gyldig salgsfullmakt fra rette eier, og at det ikke foreligger noen rettslig hinder for salg. Innleverer plikter også å gi fullstending opplysninger om eventuelle feil, skader eller mangler ved objektet.

Christiania beregner seg et håndteringsgebyr for innleveringen på kr 250-. Andre kostnader som transport, rens, vask og pussing avtales ved innlevering. Disse kostnadene kommer til fradrag ved oppgjør til innleverer.

Vi holder innleverte objekter forsikret fra mottakelsen. Foreløpig kvittering gjelder som forsikringsbevis og som grunnlag for evt. forsikringsutbetaling. Etter at objektene er beskrevet gjelder utropspris som grunnlag for vurdering av forsikringsutbetaling. 

Etter at avtalen er signert og godtatt kan innleverer ikke trekke tilbake objekter med mindre innleverer betaler avtalt salær og kjøper salær basert på verdivurdering. Innleverer vil også bli belastet for avtalte kostnader i forbindelse med håndteringsgebyr, fotografering, transport, rens, vask og puss.

Innleverer plikter selv å holde innleverte gjenstander forsikret. Gjenstander som er midlertidig vekk fra forsikringsstedet er normalt dekket av hjemmeforsikringen til innleverer, som oppfordres til å sjekke vilkårene i sin egen hjemmeforsikring.  

Dersom objektet ikke blir solgt etter tre forsøk eller dersom du velger å ta objektet i retur etter to forsøk kan objektet hentes hos oss. På objekter som blir stående hos Christiania vil det påbeløpe lagerleie på kr 150 per påbegynte uke etter 14 dager. Dersom objektet forblir uavhentet etter åtte uker forbeholder Christiania retten til å donere objektet til veldedig formål eller overdra objektet for å dekke inn lagerleien.          

Auksjon og oppgjør

Objektet gjøres så klart for beskrivelse, foto, markedsføring og salg på en av våre auksjoner. Christiania beskriver og verdsetter objektene etter beste skjønn og overbevisning. Christiania fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for feil ved katalogiseringen. 

Når ditt auksjonsobjekt er solgt, vil du motta en bekreftelse på salget per e-post. Vi gjør avregning i henhold til kontrakten. Av hensyn til kjøpers reklamasjonsrett vil oppgjøret bli overført til din konto ca. 30 dager etter auksjonen, så lenge kjøper har betalt.

Innleverer plikter å holde Christiania orientert om endringer av adresse, mail, telefon og kontonummer. Christiania kan ikke holdes ansvarlig for at informasjon, oppgjør etc. ikke kommer frem på grunn av feil/mangler i personopplysninger. 

Velkommen til auksjon!
Vi benytter bare cookies til å spore informasjon som ikke er privat