Kjøpe på auksjon

Budgivning har aldri vært mer tilgjengelig, enten du ønsker å delta personlig på en klassisk auksjon hos Christiania eller by digitalt via live bidding hjemmefra, eller via telefonbud.

Alle objekter på våre auksjoner publiseres på våre nettsider fjorten dager i forkant av auksjonen. Alle objektene er undersøkt og beskrevet av våre eksperter og katalogen inneholder foto og nøye beskrivelser, så når salget nærmer seg kan du by trygt.

Vurdering i katalogen angir nivå for tilslag. Den endelige salgssummen kan bli laverer eller høyere avhengig av konkurransen i budgivningen. Bud

Vi presentere alle objektene i våre lokaler i dagene før auksjonen og oppfordrer alle kjøpere til å undersøke objektene før budgivning. I visningsperioden er våre eksperter tilgjengelige for å svare på spørsmål du måtte ha om objektene, og tilstandsrapporter er tilgjengelig på forespørsel.

Registrering som budgiver

For at du skal kunne by på auksjon må du registrere deg som budgiver enten via Min sidepost@christiania.as på tlf. 22 12 36 36 eller under visningen i våre lokaler.

Min side

Den første gangen du bruker Min side må du registrere deg med din e-postadresse og lage et nytt passord, selv om du er en av våre trofaste kunder. Når du har registrert deg vil du bli verifisert, og du er da klar til å by på alle våre fremtidige auksjoner. På Min side kan du se alle budene du har lagt inn på auksjonen og enkelt endre eller slette bud. Etter auksjonen ser du her hvilke objekter du har vunnet tilslaget på.

Hvordan by på auksjonen

1. Live-bidding

Auksjonen vises live på vår webside – du ser videofeed av auksjonarius og byr live på din Mac eller PC etter hvert som objektene kommer under hammeren. Du bør bruke Google Chrome. For å delta på live-auksjonen må du være registrert på Min side. NB: Du må være registrert senest ÉN TIME før auksjonen starter for å kunne by på auksjonen.

2. Forhåndsbud

Legg gjerne inn forhåndsbud på objektene du ønsker å by på. Du legger da inn den maksimale prisen du vil betale, og vi selger objektene til deg så rimelig som mulig, sett i forhold til selgers reservasjonspris og konkurrerende bud. Forhåndsbud legger du inn i katalogen på nett eller via Min side på websiden vår.

3. Telefonbud

Du kan legge inn telefonbud på objektene du ønsker – vi ringer deg opp når ønsket objekt skal selges og du deltar live over telefonen. Telefonbud legger du enkelt inn selv via katalogen eller Min side på websiden vår. Telefonbud må være avtalt med oss senest 2 timer før auksjonen starter.

4. By i salen

Ønsker å delta direkte i auksjonssalen må du reservere plass og forhåndsregistrere deg for budgivning. Før auksjonen starter får du utdelt et nummerert budskilt. Når du ønsker å by på et objekt holdes budskiltet opp. Bud styres av auksjonarius etter faste intervaller.

Kontakt oss gjerne via post@christiania.as eller på tlf. 22 12 36 36 dersom du ønsker at vi skal legge inn budene for deg.

Auksjonsbetingelser

Auksjonene våre er offentlige og frivillige. Gjenstandene er innlevert av mange ulike eiere.

Etter tilslag beror gjenstanden for kjøpers regning og risiko, men eiendomsretten går ikke over til kjøper før kjøpesummen pluss omkostninger er betalt. Vårt salær er 25 %. På bildene kunst med tilslag over kr 1.700 eks. salær tilfaller 5 % til Bildene Kunstneres Hjelpefond.

Betaling og henting

Gratulerer med tilslag på auksjon hos Christiania. Betaling må skje over nettbank eller med bankkort innen tre virkedager etter at auksjonen er avholdt. Kjøpte objekter kan betales med kort hos Christiania eller med faktura som mottaes dagen etter auksjonen. Christiania tar ikke kreditkort.

Kjøpte objekter må hentes innen 10 dager virkedager. Ta kontakt med oss om det ikke lar seg gjøre. Etter 10 dager blir kjøper belastet for transport og oppbevaring på eksternt lager.

Objektet må være betalt for at det skal kunne utleveres fra Christiania.

CA kan, for kjøpers risiko, være behjelpelig med forsendelse av mindre gjenstander i Norge. Fraktutlegg samt håndteringsgebyr belastes kjøper. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Beskrivelse av objekter

Christiania har oppgitt mest mulig korrekte opplysninger om gjenstandene i katalogen, men tar forbehold om mulige feil eller utelatelser. Feil og mangler på objekter opplyses normalt ikke i katalogen.

Budgivers undersøkelsesplikt

Ggjenstandene selges i den stand de befinner seg i ved utrop og kan besiktiges i vårt auksjonslokale før auksjonen. Det er budgivers ansvar å gjøre seg kjent med objektets tilstand. Tilstandsrapport kan fåes på forespørsel på objekter med en verdi over 5.000 kr. Tilstandsrapporten er kun ment som et grunnlag for budgiveren, og frigjør ikke budgiver fra egen undersøkelsesplikt. Christiania er ikke erstatningsansvarlig for skader på rammer.

Budintervaller

Følgende budintervaller gjelder på våre auksjoner:

kr 100 – 1.000 Budintervall kr 50

kr 1.000 – 2.000 Budintervall kr 100

kr 2.000 – 5.000 Budintervall kr 200

kr 5.000 – 20.000 Budintervall kr 500

kr 20.000 – 40.000 Budintervall kr 1.000

kr 40.000 – 100.000 Budintervall kr 2.000

kr 100.000 – 200.000 Budintervall kr 5.000

kr 200.000 – 500.000 Budintervall kr 10.000

kr 500.000 – 1.000.000 Budintervall kr 20.000

kr 1.000.000 – 5.000.000 Budintervall kr 50.000

*Objekter merket med stjerner selges ifølge auksjonsloven §7 for auksjonshusets egen regning.

Velkommen til auksjon!
Vi benytter bare cookies til å spore informasjon som ikke er privat