Personvernerklæring

1. Formål

Christiania Auksjoner AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Oppbevaring av personopplysninger

Christiania har brukt for enkelte personopplysninger for å kunne gi deg målrettet informasjon som du ønsker fra oss samt håndtere dine varekjøp/bud og andre tjenester som vi tilbyr. Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Informasjon om kjøp og salg: Informasjon vi får når du kjøper eller selger på auksjon hos oss, som hva du har kjøpt/solgt, kortnummer, betalingsmetode osv. 

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss. 

Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

3.  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

Nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i. 

Gjennomføre kjøp og salg: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp/salg av på auksjon, bl.a. for å sende deg transport, motta/utsending av betaling og lagre kjøp/salgs-historikk. 

Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at vi og du kan se din kjøp/salgs-historikk. 

Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende relevant informasjon om våre auksjoner. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. 

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. 

Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre auksjoner.  

4.  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. 

5.  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp denne. 

Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøp/salgs-historikken din iht. Enhver tids gjeldende regler.  

Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. 

Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller ber om at dine opplysninger blir slettes.

6.  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

Oppdatere dine personopplysninger.

Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 

Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 

Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7.  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

8.  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

9.  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Daglig leder

Telefonnummer: +47 22 12 36 36

E-postadresse: post@christiania.as

Adresse: Thomas Heftyesgt. 50, 0267 Oslo.

Velkommen til auksjon!
Vi benytter bare cookies til å spore informasjon som ikke er privat